Zawody Combat Challenge #1

Combat Challenge #1

Combat Challenge #1 to początek serii zawodów o niespotykanej dotąd formie.

Do konkurencji Combat Challenge #1 podchodzisz w dowolnym dla siebie terminie od 1 sierpnia do 30 września 2017 r. w godzinach pracy strzelnicy. Masz możliwość przećwiczenia sekwencji na sucho przed strzelaniem właściwym, a wynik możesz poprawiać wielokrotnie!

Jesteś wyposażony w pistolet umieszczony w kaburze na pasie. Magazynek jest podpięty, broń nieprzeładowana.

Z postawy stojącej na sygnał Timera:

  • dobycie
  • przeładowanie
  • strzelasz 3 cele

Czas jest zatrzymany po ostatnim strzale.

Celem jest tarcza TS9 (francuz). Do pierwszego celu oddajesz jeden strzał, do drugiego dwa, zaś do ostatniego trzy strzały. Razem 6 szt. amunicji.

Strefa punktowana:

  • czerwona 2pkt.
  • zielona 1pkt.

Ilość zdobytych punktów dzielimy przez czas po czym wynik wędruje na listę.

Koszt uczestnictwa to:

– wpisowe 20zł (opłata jednorazowa)

– cena amunicji wg. cennika