ISS – Tak jesteśmy !!!

ISS - Tak jesteśmy !!!!

ISS – Tak jesteśmy !!!!

 

ISS – Tak jesteśmy !!! 28 maja 2018 roku nasz instruktor Adam Kossakowski został pozytywnie zweryfikowany przez International Shooting Standards, międzynarodową organizację stworzoną przez grupę instruktorów wywodzącej się ze środowisk zajmujących się strzelaniami różnego rodzaju – sportowym, rekreacyjnym, myśliwskim, obronnym, bojowym.

Co to oznacza dla nas??

Oprócz tego, że jak do tej pory mogłeś czerpać wiedzę na spotkaniach z Adamem to teraz mamy możliwość wystawienia odpowiednich certyfikatów potwierdzających Twoje umiejętności zgodne z programem ISS

Program narzuca standardy wypracowane i sprawdzone podczas szkoleń z zakresu posługiwania się bronią. Wprowadzamy pomysł usystematyzowania kompetencji strzeleckich wśród osób zajmujących się strzelectwem rekreacyjnie i zawodowo. Wprowadzamy przejrzyste standardy, według których będą odbywały się szkolenia. Certyfikowani przez ISS instruktorzy realizują ściśle określony program, stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń. Zapewnia to unifikację umiejętności strzeleckich, ułatwia pracę instruktorom, a co najważniejsze – upraszcza i systematyzuje proces nauki. ISS nie zamierza konkurować z żadnymi organizacjami i federacjami. Nie uzurpujemy sobie prawa do jedynego, słusznego podejścia. Proponujemy konkretny, koherentny, sprawdzony i przynoszący wymierne korzyści program szkolenia, który przez wprowadzenie systemu certyfikatów pozwala adeptom sztuki strzeleckiej mieć poczucie rozwoju, a instytucje, które związane są ze strzelectwem informuje o stopniu i zakresie umiejętności posiadacza certyfikatu. Osoby legitymujące się równorzędnym certyfikatem ISS posiadają ten sam poziom umiejętności i wiedzy bez względu na to, gdzie i który z instruktorów tę wiedzę im przekazywał.

ISS