Strzelectwo praktyczne – pierwszy krok

Termin zawodów: 16 listopada 2019

Wydarzenie na Facebooku

Strzelectwo praktyczne – pierwszy krok

16 listopada 2019 – 9,00

Podstawowe szkolenie z zakresu strzelectwa praktycznego, dla osób nie mających doświadczenia z tego rodzajem strzelań.
Szkolenie obejmuje przepisy oraz techniki wspólne dla głównych dyscyplin strzelectwa praktycznego: IPSC, IDPA, PiRO.

Zakres szkolenia:
1. Podstawowe przepisy bezpieczeństwa w strzelectwie praktycznym.
2. Zapoznanie się w teorii i praktyce z komendami wydawanymi przez sędziego na torze.
3. Postawa strzelecka
4. Chwyt broni
5. Praca na przyrządach celowniczych oraz języku spustowym
6. Zasady bezpiecznego manipulowania bronią podczas przebiegów:
– dobycie broni,
– zmiana magazynka,
– zmiana postawy strzeleckiej.
7. Technika bezpiecznego poruszania się z bronią na torze w różnych kierunkach.
8. Ćwiczenia utrwalające nowo nabyte umiejętności strzeleckie.

Ilość amunicji: min 150 szt.
Czas trwania szkolenia: ok 4h
Maksymalna ilość uczestników: 15

Koszt kursu:
– 250 PLN (broń własna)
– 400 PLN (broń 'klubowa’)

Instruktor:
Dominik Górski – instruktor strzelectwa, zawodnik IPSC, Chief Range Officer IPSC, instruktor strzelectwa praktycznego w klubie Warszawianka. Członek Kadry Narodowej IPSC na Mistrzostwa Świata Chateauroux 2017, Wicemistrz Polski 2018 Classic IPSC, instruktor Master International Shooting Safety Instructors Association.

Kontakt:
tel: 601 155 519
e-mail: dominik.gorski@nolimit.fit

ZGŁOSZENIA TYLKO PRZEZ FORMULARZ:
https://forms.gle/V3ThHkUhPF9pDteh7